خانه / مقالات / تحقیق در قرآن

تحقیق در قرآن

تشکیل نطفه و جنین از نگاه قرآن

جنین

معجزات علمی قرآن (3) تشکیل نطفه و چسبیدن آن به رحم در مراحل بعد از تشکیل در ادامه دو بخش قبل در رابطه با معجزات علمی قرآن، اگر به جستجوی حقایق قرآنی در مورد شکل گیری انسان بپردازیم؛ به حقایق ...

ادامه مطلب »

اسپرم و ترکیب مایع منی در نگاه قرآن

اسپرم

معجزات علمی قرآن (1) در برخی آیات قرآنی به اسپرم و ترکیب مایع منی اشاره شده است. “انسان از کل مایع منی ایجاد نمی شود، بلکه تنها بخش بسیار کوچکی از آن (اسپرم) در لقاح شرکت میکند.” تنها تعداد کمی از ...

ادامه مطلب »
theme