خانه / آرشیو برچسب: آیا آیه تطهیر شامل همسران پیامبر هم میشود

آرشیو برچسب: آیا آیه تطهیر شامل همسران پیامبر هم میشود

آیا آیه تطهیر شامل همسران پیامبر هم میشود؟ (4)

اهل بیت پیامبر

بررسی شبهات  آیه تطهیر (قسمت چهارم) بررسی شبهات (5) شبهه:آیا آیه تطهیر شامل همسران پیامبر هم میشود؟ در قسمت قبل به بررسی نظرات و شرح حال بعضی از راویان اهل سنت که در مورد  آیه تطهیر اظهار نظر نادرست کرده بودند پرداختیم . در این قسمت ...

ادامه مطلب »

آیا آیه تطهیر شامل همسران پیامبر هم میشود؟ (3)

13-10-20-15168آیه تطهیر

بررسی شبهات  آیه تطهیر(قسمت سوم) بررسی شبهات(5) شبهه:آیا آیه تطهیر شامل همسران پیامبر هم میشود؟ بررسی نظر راویان اهل سنت در مورد این آیه همانطور که در قسمت قبلی مطالعه فرمودید معانی کلمات استفاده شده در این آیه را مورد بررسی قرار ...

ادامه مطلب »
theme